Svoz, likvidace a využití odpadů

ÚVOD / Svoz, likvidace a využití odpadů

Svoz, likvidace a využití odpadů

Provozujeme pevné zařízení ke zpracování, využití a skladování odpadů a mobilní zařízení ke svozu odpadů. Provádíme svoz a zajišťujeme následnou likvidaci a využití téměř veškerých odpadů kategorie O a N, tj. odpadů z:

 • z průmyslu
 • zemědělství
 • živností
 • obcí
 • domáctností
 • stavebnictví

 

Druhy odebíraných odpadů dle Katalogu odpadů: 

zobrazit kompletní seznam odpadů dle katalogů »
stáhnout kompletní seznam odpadů dle katalogů (.pdf) »
stáhnout kompletní seznam odpadů dle katalogů (.doc) »

Firmám, živnostníkům a zemědělcům nabízíme :

 • pravidelný svoz odpadů 
 • zapůjčení kontejnerů a nádob na odpady
 • odběr vzorků a provedení analýz odpadů
 • zajištění Ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů ( tzv. OLPNO ) v rámci provedení svozu odpadů mobilními zařízeními,
 • vystavení Protokolu o převzetí a předání odpadu a Dokladu o převzetí a zajištění odstranění a využití odpadů.

 

Obcím nabízíme :

 • svoz směsných komunálních odpadů, objemných odpadů a odpadů ze zeleně kontejnery, 
 • svoz opadů ze sběrných dvorů kategorie O i N,
 • odběr vyřazených elektrozařízení,
 • pravidelné mobilní svozy nebezpečných, objemných odpadů a vyřazených elektrozařízení

 

Stavebním firmám, stavebníkům nabízíme :

 • široký sortiment kontejnerů na ukládání stavebních sutí, zemin a ostatních odpadů ze staveb 
 • přistavení a odvoz těchto kontejnerů dle potřeb stavebníka
 • dovoz písků, štěrků a betonů 

 

Svozová technika a kontejnery pro přepravu odpadů viz Kontejnery, kontejnerová doprava a svozová technika.

Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní viz Ceník. Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@nature-odpady.cz, nature@volny.cz