Ceník likvidace a využití odpadů

ÚVOD / Ceník likvidace a využití odpadů

Ceník likvidace a využití odpadů

 

Tyto ceny jsou smluvní . Bližší informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@nature-odpady.cz, nature@volny.cz

Ceny základních druhů odpadů pro občany, obce, firmy a stavebníky jsou následující :

Druh odpadu Kč/t bez DPH
Směsný komunální odpad 3150,-
Objemný odpad 3150,-
Kompostovatelné odpady ze zeleně  od 850,-
Směsný stavební odpad 2650,-
Čistá betonová suť na recyklaci do 40 cm 240,-
Stavební sutě bez příměsí ostatních odpadů na recyklaci do 40 cm 500,-
Výkopové zeminy 360,-