Kompletní seznam odpadů podle katalogů

ÚVOD / Kompletní seznam odpadů podle katalogů

Kompletní seznam odpadů podle katalogů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
02 01 01 O Kaly z praní a čištění
02 01 03 O Odpad rostlinných pletiv
02 01 04 O Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 07 O Odpady z lesnictví
02 01 08 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
02 01 09 O Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 01 10 O Kovové odpady
02 03 01 O Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 02 O Odpady konzervačních činidel
02 03 03 O Odpady z extrakce rozpouštědly
02 03 04 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 01 O Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02 O Odpad uhličitanu vápenatého
02 04 03 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 01 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 02 O Odpady konzervačních činidel
02 06 03 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 O Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 O Odpady z destilace lihovin
02 07 03 O Odpady z chemického zpracování
02 07 04 O Odpady nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01 01 O Odpadní kůra a korek
03 01 04 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04
03 02 01 N Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02 N Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 04 N Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05 N Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
04 01 01 O Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02 O Odpad z loužení
04 01 03 N Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04 O Činící břečka obsahující chrom
04 01 05 O Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06 O Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07 O Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08 O Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09 O Odpady z úpravy a apretace
04 01 99 O Odpad usní bez chromu
04 02 09 O Odpady kompozitních tkanin
04 02 10 O Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
04 02 14 N Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15 O Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 16 N Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17 O Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
02 04 20 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21 O Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 O Odpady ze zpracovaných textilních vláken
05 01 06 N Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07 N Kyselé dehty
05 01 08 N Jiné dehty
05 01 17 O Asfalt
06 01 01 N Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02 N Kyselina chlorovodíková
06 01 03 N Kyselina fluorovodíková
06 01 04 N Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05 N Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 N Jiné kyseliny
06 02 01 N Hydroxid vápenatý
06 02 03 N Hydroxid amonný
06 02 04 N Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05 N Jiné alkálie
06 03 11 N Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13 N Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 14 O Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
06 03 15 N Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16 O Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 04 03 N Odpady obsahující arsen
06 04 04 N Odpady obsahující rtuť
06 04 05 N Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 05 02 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06 02 N Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
06 06 03 O Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 07 01 N Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02 N Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03 N Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04 N Roztoky a kyseliny
06 09 02 O Struska obsahující fosfor
06 09 03 N Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
06 09 04 O Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 10 02 N Odpady obsahující nebezpečné látky
06 11 01 O Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
06 13 01 N Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
06 13 02 N Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 03 O Saze průmyslově vyráběné
06 13 04 N Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05 N Odpadní saze ze spalování
07 01 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 01 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a louhy
07 01 07 N Halogenové destilační a reakční zbytky
07 01 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09 N Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10 N Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 01 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 02 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 02 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 02 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13 O Plastový odpad
07 02 14 N Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
07 02 15 O Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 16 N Odpady obsahující nebezpečné silikony
07 02 17 O Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
07 03 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 03 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 04 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 04 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
07 04 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 04 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
07 04 13 N Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 05 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 05 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 05 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 13 N Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 05 14 O Pevné odpad neuvedené pod číslem 07 05 13
07 06 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 06 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08 N Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 06 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 07 01 N Promývací vody a matečné louhy
07 07 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07 N Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08 N Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09 N Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10 N Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 11 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 07 12 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13 N Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14 O Jiné kaly z barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
08 01 15 N Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16 O Jiné vodné kaly obsahující barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18 O Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 99 O Obaly obsahující zbytky barev a laků
08 02 01 O Odpadní práškové barvy
08 02 02 O Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03 O Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99 O Obaly obsahující zbytky nátěrových hmot
08 03 07 O Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08 O Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12 N Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13 O Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14 N Kaly z tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15 O Kaly z tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16 N Odpadní leptací roztoky
08 03 17 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19 N Disperzní olej
08 03 99 O Obaly obsahující zbytky tiskařských barev
08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10 N Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 01 11 N Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12 O Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13 N Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14 O Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15 N Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16 O Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15
08 04 17 N Kalafunový olej
08 04 99 O Obaly obsahující zbytky lepidel a těsnicích materiálů
08 05 01 N Odpadní isokyanáty
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02 N Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03 N Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04 N Roztoky ustalovačů
09 01 05 N Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06 N Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 07 O Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08 O Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10 O Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
09 01 11 N Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 12 O Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
09 01 13 N Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06
10 01 01 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02 O Popílek ze spalování uhlí
10 01 03 O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 04 N Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 05 O Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07 O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09 N Kyselina sírová
10 01 13 N Popílek u emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 01 14 N Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 15 O Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 16 N Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 17 O Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 18 N Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
10 01 19 O Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 17 a 10 01 18
10 01 20 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 21 O Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 22 N Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23 O Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
10 01 24 O Písky z fluidních loží
10 02 01 O Odpady ze zpracování strusky
10 02 02 O Nezpracovaná struska
10 02 07 N Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 02 08 O Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10 O Okuje z válcování
10 02 11 N Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 02 13 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15 O Jiné kaly a filtrační koláče
10 09 03 O Pecní struska
10 09 05 N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 06 O Licí farmy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 07 N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 08 O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 09 N Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 09 10 O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 11 N Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 09 12 O Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 13 N Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
10 09 14 O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 15 N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 09 16 O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 05
10 10 03 O Pecní struska
10 10 05 N Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 06 O Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 07 N Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 08 O Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 09 N Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 10 10 O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 11 N Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 10 13 N Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 10 14 O Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 15 N Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 10 16 O Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 11 03 O Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05 O Úlet a prach
10 11 09 N Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 10 O Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 11 N Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 11 12 O Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13 N Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14 O Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 15 N Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 16 O Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 17 N Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 18 O Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 19 N Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 11 20 O Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 12 01 O Odpad keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03 O Úlet a prach
10 12 05 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06 O Vyřazené formy
10 12 09 N Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 12 10 O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19
10 12 11 N Odpady z glazování obsahující nebezpečné látky
10 12 12 O Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 13 01 O Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04 O Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06 O Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07 O Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 09 N Odpady z výroby azbestocementu
10 13 10 O Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
10 13 11 O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 12 N Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 13 13 O Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
10 13 14 O Odpadní beton a betonový kal
11 01 05 N Kyselé mořicí roztoky
11 01 06 N Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07 N Alkalické mořicí roztoky
11 01 08 N Kaly z fosfátování
11 01 09 N Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10 O Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09
11 01 11 N Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12 O Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
11 01 13 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
10 01 14 O Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 01 16 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98 N Jiné odpad obsahující nebezpečné látky
11 01 99 O Směs kyseliny sírové a dusičné
11 02 02 N Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 02 03 O Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 05 N Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06 O Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 02 07 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 03 01 N Odpady obsahující kyanidy
11 03 02 N Jiné odpady
11 05 01 O Tvrdý zinek
11 05 02 O Zinkový popel
11 05 03 N Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04 N Upotřebené tavidlo
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů
12 01 02 O Úlet železných kovů
12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04 O Úlet neželezných kovů
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky
12 01 06 N Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07 N Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08 N Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10 N Syntetické řezné oleje
12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky
12 01 13 O Odpady ze svařování
12 01 14 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15 O Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 16 N Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
12 01 17 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18 N Kovový kal (brusný kal, honovací a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19 N Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 01 20 N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
12 01 21 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 03 01 N Prací vody
12 03 02 N Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 01 N Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04 N Chlorované emulze
13 01 05 N Nechlorované emulze
13 01 09 N Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11 N Syntetické hydraulické oleje
13 01 12 N Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13 N Jiné hydraulické oleje
13 02 04 N Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05 N Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07 N Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03 01 N Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06 N Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07 N Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08 N Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09 N Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10 N Jiné izolační a teplonosné oleje
13 05 01 N Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot
13 05 06 N Olej z odlučovačů oleje
13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08 N Směsi odpadů z lapáků a z odlučovačů oleje
13 07 01 N Topný olej a motorová nafta
13 07 02 N Motorový benzin
13 07 03 N Jiná paliva (včetně směsí)
13 08 01 N Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02 N Jiné emulze
14 06 01 N Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HCF)
14 06 02 N Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04 N Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenová rozpouštědla
14 06 05 N Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 03 O Dřevěné obaly
15 01 04 O Kovové obaly
15 01 05 O Kompozitní obaly
15 01 06 O Směsné obaly
15 01 07 O Skleněné obaly
15 01 09 O Textilní obaly
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
15 01 11 N Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 04 N Autovraky
16 01 06 O Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 07 N Olejové filtry
16 01 08 N Součástky obsahující rtuť
16 01 09 N Součástky obsahující PCB
16 01 10 N Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11 N Brzdové destičky obsahující azbest
16 01 12 O Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 13 N Brzdové kapaliny
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16 O Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17 O Železné kovy
16 01 18 O Neželezné kovy
16 01 19 O Plasty
16 01 20 O Sklo
16 01 21 N Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99 O Jiné součástky z automobilů znečištěné škodlivinami
16 02 09 N Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10 N Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HCF)
16 02 12 N Vyřazená zařízení obsahující azbest
16 02 13 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 14 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15 N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16 O Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04 O Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 05 04 N Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné chemikálie
16 05 05 O Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09 O Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06 01 N Olověné akumulátory
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03 N Baterie obsahující rtuť
16 06 04 O Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05 O Jiné baterie a akumulátory
16 06 06 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky
16 07 09 N Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 08 01 O Upotřebené katalyzátory osahující zlato, stříbro, rhodium, paladium, iridium, nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02 N Upotřebené katalyzátory osahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 03 O Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07 )
16 08 05 N Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06 N Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07 N Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09 01 N Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02 N Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03 N Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04 N Oxidační činidla jinak blíže neurčené
16 10 01 N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02 O Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03 N Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
19 10 04 O Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
16 11 01 N Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 02 O Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
16 11 03 N Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 04 O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 05 N Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06 O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 O Dřevo
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
17 02 02 O Sklo
17 02 03 O Plasty
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 05 O Železo a ocel
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07 N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08 O Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest
17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 01 N Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02 N Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 01 O Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 02 O Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 04 O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
18 01 06 N Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07 O Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08 N Nepoužitelná cytostatika
18 01 09 O Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10 N Odpadní amalgám ze stomatologické péče
18 02 01 O Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
18 02 02 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 03 O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 05 N Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
18 02 06 O Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
18 02 08 O Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07
19 01 02 O Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 05 N Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06 N Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07 N Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10 N Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 01 11 N Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 12 O Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 13 N Popílek obsahující nebezpečné látky
19 01 14 O Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 15 N Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
19 01 16 O Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 07 17 N Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
19 01 18 O Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
19 01 19 O Odpadní prach z fluidních loží
19 02 03 O Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04 N Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05 N Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 06 O Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 07 N Olej a koncentráty ze separace
19 02 08 N Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09 N Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 10 O Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
19 02 11 N Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 05 01 O Nekompostovatelný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02 O Nekompostovatelný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti
19 06 03 O Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05 O Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 O Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08 01 O Shrabky z česlí
19 08 02 O Odpady z lapáků nečistot
19 08 05 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 06 N Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07 N Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08 N Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 09 O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10 N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
19 08 11 N Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 12 O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
19 08 13 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14 O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 09 01 O Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02 O Kaly z čiření vody
19 09 03 O Kaly z dekarbonizace
19 09 04 O Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05 O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 09 06 O Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 10 01 O Železný a ocelový odpad
19 10 02 O Neželezný odpad
19 10 03 N Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04 O Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05 N Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06 O Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 12 01 O Papír a lepenka
19 12 02 O Železné kovy
19 12 03 O Neželezné kovy
19 12 04 O Plasty a kaučuk
19 12 05 O Sklo
19 12 06 N Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07 O Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 O Textil
19 12 09 O Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10 O Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11 N Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12 O Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13 01 N Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02 O Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 03 N Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04 O Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 05 N Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06 O Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 07 N Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08 O Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
20 01 01 O Papír a lepenka
20 01 02 O Sklo
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 N Oděvy
20 01 11 O Textilní materiály
20 01 13 N Rozpouštědla
20 01 14 N Kyseliny
20 01 15 N Zásady
20 01 17 N Fotochemikálie
20 01 19 N Pesticidy
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
Katalog.číslo Kategorie Název odpadu
20 01 25 O Jedlý olej a tuk
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29 N Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30 O Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31 N Nepoužitelná cytostatika
20 01 32 O Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33 N Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 01 41 O Odpady z čištění komínů
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 O Zemina a kameny
20 02 03 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 O Směsný komunální odpad
20 03 02 O Odpady z tržišť
20 03 03 O Uliční smetky
20 03 06 O Odpad z čištění kanalizace
20 03 07 O Objemný odpad