Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby dle GDPR

ÚVOD / Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby dle GDPR

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby dle GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Nature s.r.o., se sídlem Olomoucká 485, 796 07 Prostějov-Držovice, IČ: 60748052, Společnost zapsána dnem 2.5.1995 v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 18986 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednoho roku.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to žádostí na e-mail nature@volny.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu tohoto webu (Hosting90.cz)
 • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.