main slider


NATURE s.r.o. Prostějov

Nakládání s odpady a kontejnerová doprava

Společnost Nature s.r.o. vznikla v počátku roku 1995. Od prvopočátku nosnou podnikatelskou aktivitou společnosti byly odborné služby v oblasti odstraňování, využívání a recyklace odpadů a s tím související služby a činnosti.

Tyto činnosti naše společnost poskytuje na základě platných živnostenských a koncesních listin a platných rozhodnutí krajských úřadů.