O firmě

Společnost Nature s.r.o. vznikla v počátku roku 1995. Od prvopočátku nosnou podnikatelskou aktivitou společnosti byly odborné služby v oblasti odstraňování, využívání a recyklace odpadů a s tím související služby a činnosti. Tyto činnosti naše společnost poskytuje na základě platných živnostenských a koncesních listin a platných rozhodnutí krajských úřadů. Naše společnost poskytuje následující služby v odpadovém hospodářství:

 • převzetí veškerých odpadů kategorie O, N v místě vzniku
 • zajištění využití a odstranění veškerých odpadů kategorie O, N
 • přepravu odpadů kat. O, N
 • přepravu nebezpečných odpadů vozidly dle mezinárodní dohody ADR
 • přeprava odpadů hákovými kontejnery Iveco 14, 32 m3 (nosnost 14 t)
 • přepravu odpadů vanovými kontejnery Liaz 5, 7, 10 m3 (nosnost 8 t)
 • přepravu odpadů hákovými kontejnery Avie - 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 m3 (nosnost 5 t)
 • přepravu odpadů hákovými kontejnery Avie, Man - 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 m3 (nosnost 8 t)
 • přeprava odpadů Avie - skříň s elektrickým čelem ( nosnost 3,2 t )
 • zapůjčení kontejnerů a nádob na odpady organizacím
 • přistavení a odvoz kontejnerů na sutě, zeminy, komunální odpady, odpady ze zeleně občanům, obcím a organizacím
 • odběr veškerých druhotných surovin
 • odběr a zpracování sběrového papírů, plastových fólií
 • svoz neprodaných výtisků novin a časopisů z remitend
 • zajištění odběru odpadů ze sběrných dvorů městům a obcím
 • provoz a budování sběrných dvorů
 • zajištění mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu městům a obcím
 • poradenství v odpadovém hospodářství
 • vedení evidence odpadů, zajišťování ohlašovacích povinností pro obce a organizace
 • zajištění styku s orgány státní správy v odpadovém hospodářství
 • převzetí odpadového hospodářství jednotlivých organizací
 • prodej nádob a kontejnerů na odpady, vybavení skladů NO, prodej sorpčních prostředků
 • komplexní služby v odpadovém hospodářství

Aktuality & Novinky

19.04.2016 - Výkupní ceny papíru : Noviny,časopisy,letáky - 1,80 Kč/kg, Vlnité lepenky - 1,30 Kč/kg, Ostatní - 0,80 Kč/Kg, + množstevní bonusy. NOVĚ výkup železa a barevných kovů. ...Od 20.1.2011 unikátních návštěv:  30.000

Výměna odkazů: Prodej terčů Stargets | Pasti na hubení škůdců | Projekty novostaveb