SBĚRNÉ DVORY, MOBILNÍ SBĚRY, ZPĚTNÉ ODBĚRY ELEKTROZAŘÍZENÍ

Svoz, odstranění a využití odpadů ze sběrných dvorů, mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, zpětný odběr nefunkčních elektrozařízení v rámci systému Retela

Firma Nature s.r.o. provádí svoz, odstranění a využití odpadů se sběrných dvorů, mobilní svozy nebezpečných složek komunálních odpadů z obcí a měst, svozy a zpětný odběr nefunkčních elektrozařízení zahrnutých do zpětných odběrů v součinnosti se systémem RETELA.

Druhy odpadů odebíraných ze sběrných dvorů a vrámci mobilních svozů nebezpečných odpadů z obcí:


Název odpadu Katalog.číslo Kategorie
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
těmito látkami znečištěné
15 01 10 N
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 02 N
Pneumatiky 16 01 03 O
Olejové filtry 16 01 07 N
Asfaltové směsi ( lepenky ) 17 03 02 O
Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N
Rozpouštědla 20 01 13 N
Kyseliny 20 01 14 N
Zásady 20 01 15 N
Fotochemikálie 20 01 17 N
Pesticidy 20 01 19 N
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N
Vyřazená zařízení  obsahující chlorfluoruhlovodíky ( ledničky, mrazničky ) 20 01 23 N
Olej a tuk 20 01 26 N
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 20 01 27 N
Detergenty obsahující nebezpečné látky 20 01 30 N
Nepoužitelná cytostatika ( léky ) 20 01 31 N
Baterie a akumulátory ( mokré články ) 20 01 33 N
Baterie a akumulátory ( suché články ) 20 01 33 N
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky ( televizní , počítačové aj. obrazovky ) 20 01 35 N
Vyřazená elektrické a elektronické zařízení 20 01 36 O
Dřevo obsahující nebezpečné látky 20 01 37 N
Objemný odpad 20 03 07 O

Druhy odebíraných nefunkčních elektrozařízení vrámci zpětných odběrů:

Seznam elektrozařízení dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona 185/2001 Sb. o odpadech

1. Velké domácí spotřebiče

1.1. velká chladící zařízení
1.2. chladničky, kombinace chladničky a mrazničky
1.3. mrazničky
1.4. ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin
1.5. pračky
1.6. sušičky
1.7. myčky nádobí
1.8. pečící zařízení
1.9. elektrické sporáky
1.10. elektrické plotny
1.11. mikrovlnné trouby
1.12. ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin
1.13. elektrická topidla
1.14. elektrické radiátory
1.15. ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
1.16. elektrické ventilátory velké
1.17. klimatizační zařízení
1.18. ostatní ventilační , odsávací a klimatizační zařízení
1.19. ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené

2. Malé domácí spotřebiče

2.1 vysavače
2.2 čistící stroje na koberce
2.3 ostatní zařízení pro čištění
2.4 zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
2.5 žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
2.6 topinkovače
2.7 fritovací hrnce
2.8 mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
2.9 elektrické nože
2.10 spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čistění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
2.11 hodiny, budíky a zažízní pro účely měření, indikace nebo registrace času
2.12 váhy
2.13 elektrické ventilátory malé
2.14 ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

3.1 velké sálové počítače, servery
3.2 minipočítače
3.3 tiskové jednotky ( samostatné centrální tiskárny)
3.4 osobní počítače ( včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.5 laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.6 notebooky
3.7 elektronické diáře
3.8 tiskárny
3.9 kopírovací zařízení
3.10 elektrické a elektronické psací stroje
3.11 kapesní a stolní kalkulačky
3.12 ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené
3.13 uživatelské terminály a systémy
3.14 dálnopisy
3.15 faxy
3.16 telefony
3.17 telefonní automaty
3.18 bezdrátové telefony
3.19 mobilní telefony
3.20 záznamníky
3.21 ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené.

4. Spotřebitelská zařízení

4.1 rádiové soupravy ( radiobudíky, radiomagnetofony)
4.2 televizory
4.3 videokamery
4.4 videorekordéry
4.5 hi-fi rekordéry
4.6 audiozesilovače 4.7 hudební nástroje
4.8 ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací ( spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené

5. Osvětlovací zařízení

5.1 svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 lineární (trubicové ) zářivky
5.3 kompaktní zářivky
5.4 vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5 nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené

6. Elektrické a elektronické nástroje ( s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

6.1 vrtačky
6.2 pily
6.3 šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
6.4 zařízení pro soustružení , frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
6.5 nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
6.6 nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
6.7 zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
6.8 nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
6.9 ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

7.1 elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček
7.2 ruční ovladače videoher
7.3 videohry
7.4 počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.
7.5 sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi
7.6 výherní mincovní automaty
7.7 ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené

8. Lékařské přístroje ( s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané

8.1 v radioterapeutii
8.2 v kardiologii
8.3 v hemodialýze
8.4 v respirační a anesteziologické praxi
8.5 v radioterapii
8.6 v in-vitro diagnostice
8.7 k analýze fyziologických funkcí
8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče
8.9 k diagnostice ultrazvukem
8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

9.1 detektory kouře
9.2 regulátory topení
9.3 termostaty
9.4 přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení
9.5 ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních ( např. v kontrolních panelech)
9.6 ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené

10. Výdejní automaty

10.1 výdejní automaty na horké nápoje
10.2 výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy
10.3 výdejní automaty na tuhé výrobky
10.4 výdejní automaty na peníze
10.5 veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená

Svozová technika pro přepravu těchto odpadů:

  • Avie skříň s elektrickým čelem ( nosnost 3,2 t )
  • hákové kontejnery Iveco 14, 32 m3 ( nosnost 14 t )
  • vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m3 ( nosnost 8 t )
  • hákové kontejnery Avie 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 ( nosnost 5 t )
  • hákové kontejnery Avie, Man 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 ( nosnost 5 a 8 t )

Přeprava nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu s mezinárodní dohodou ADR.

Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní . Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@volny.cz.

Firma Nature s.r.o. dále zajistí:

  • dodání evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů ( ELPNO )
  • vystavení dokladů o převzetí, přepravě a zajištění odstranění a využití odpadů
  • vystavení dokladů o převzetí nefunkčních elektrozařízení vrámci zpětného odběru

Povinnosti původce ( vlastníka odpadu ) při předání odpadů:

  • Při prvním předání odpadu předat základní popis odpadu, případně analýzu odpadu, pokud analýza pro odstranění odpadu je nutná
  • Pří prvním i každém následujícím předání odpadu potvrdit Protokol o předání odpadu, u odpadů kategorie N ještě potvrdit ELPNO

Aktuality & Novinky

19.04.2016 - Výkupní ceny papíru : Noviny,časopisy,letáky - 1,80 Kč/kg, Vlnité lepenky - 1,30 Kč/kg, Ostatní - 0,80 Kč/Kg, + množstevní bonusy. NOVĚ výkup železa a barevných kovů. ...Od 20.1.2011 unikátních návštěv:  30.000

Výměna odkazů: Autodoprava Marek Spedition | Prádelna Velké Opatovice | Prodej terčů Stargets