PRŮMYSLOVÉ A ŽIVNOSTENSKÉ ODPADY

Svoz, odstranění a využití průmyslových odpadů a odpadů z živností,
zajištění analýz odpadů

Firma Nature s.r.o. provádí svoz a zajišťuje následné odstranění a využití téměř veškerých průmyslových odpadů a odpadů z živností kategorie O a N.

Druhy odebíraných odpadů dle Katalogu odpadů:Svozová technika a kontejnery pro přepravu odpadů:

  • Avie skříň s elektrickým čelem ( nosnost 3,2 t )            
  • hákové kontejnery Iveco 14, 32 m³ ( nosnost 14 t )
  • vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m³ ( nosnost 8 t )              
  • hákové kontejnery Avie, Man 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 m³ ( nosnost 5 a 8 t )

Přeprava nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu s mezinárodní dohodou ADR

Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní . Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@volny.cz

Firma Nature s.r.o. dále zajistí:

  • dodání evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů ( ELPNO )
  • vystavení dokladů o převzetí, přepravě a zajištění odstranění a využití odpadů
  • zajistění odběru vzorků odpadů a provedení analýz odpadů

Povinnosti původce ( vlastníka odpadu ) při předání odpadů:

Při prvním předání odpadu předat základní popis odpadu, případně analýzu odpadu, pokud analýza pro odstranění odpadu je nutná ( zejména u odpadů kategorie N - odpady odstraňované skládkováním, biodegradací, deemulgací, neutralizací apod.) Pří prvním i každém následujícím předání odpadu potvrdit Protokol o předání odpadu, u odpadů kategorie N ještě potvrdit ELPNO.


Aktuality & Novinky

19.04.2016 - Výkupní ceny papíru : Noviny,časopisy,letáky - 1,80 Kč/kg, Vlnité lepenky - 1,30 Kč/kg, Ostatní - 0,80 Kč/Kg, + množstevní bonusy. NOVĚ výkup železa a barevných kovů. ...Od 20.1.2011 unikátních návštěv:  30.000

Výměna odkazů: Pasti na hubení škůdců | Pasti na hubení škůdců | Prodej světlometů