Naše služby

1. DRUHOTNÉ SUROVINY

Sběr, výkup a zpracování druhotných surovin

2. PRŮMYSLOVÉ A ŽIVNOSTENSKÉ ODPADY

Svoz, odstranění a využití průmyslových odpadů a odpadů z živností, zajištění analýz odpadů

3. ODPADY Z OBCÍ A DOMÁCNOSTÍ

Svoz, odstranění a využití komunálních, objemných odpadů a odpadů ze zeleně z obcí

4. STAVEBNÍ SUTĚ A STAVEBNÍ ODPADY

Svoz, odstranění stavebních sutí a odpadů

5. SBĚRNÉ DVORY, MOBILNÍ SBĚRY, ZPĚTNÉ ODBĚRY ELEKTROZAŘÍZENÍ

Svoz, odstranění a využití odpadů ze sběrných dvorů, mobilní sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, zpětný odběr nefunkčních elektrozařízení v rámci systému Retela

6. KONTEJNERY, KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Pronájem kontejnerů, kontejnerová přeprava stavebních odpadů a odpadů z domácností a jejich následná recyklace či uložení na skládce

7. PRODEJ A DOVOZ PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ, BETONU A JINÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Dovoz písků, štěrků a jiných sypkých materiálů

8. PRODEJ VYBAVENÍ PRO ODPADOVÉ HOSPOSDÁŘSTVÍ

Prodej nádob a kontejnerů na odpady, vybavení skladů NO, prodej sorpčních prostředků

9 .CONSULTING V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Konzultační a poradenská činnost, vedení evidence odpadů, zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářstvíAktuality & Novinky

19.04.2016 - Výkupní ceny papíru : Noviny,časopisy,letáky - 1,80 Kč/kg, Vlnité lepenky - 1,30 Kč/kg, Ostatní - 0,80 Kč/Kg, + množstevní bonusy. NOVĚ výkup železa a barevných kovů. ...Od 20.1.2011 unikátních návštěv:  30.000

Výměna odkazů: Prodej světlometů | Prádelna Velké Opatovice | LPM - prodej a výroba obalů