ODPADY Z OBCÍ A DOMÁCNOSTÍ

Svoz, odstranění a využití komunálních, objemných odpadů a odpadů ze zeleně z obcí

Firma Nature s.r.o. zajistí obcím a domácnostem svoz a následné odstranění a využití směsných komunálních odpadů, objemných odpadů a odpadů ze zeleně. K těmto účelům je schopna přistavit kontejnery různých velikostí:

Kontejnery a svozová technika pro přepravu těchto odpadů:

  • Avie skříň s elektrickým čelem ( nosnost 3,2 t )            
  • hákové kontejnery Iveco 14, 32 m³ ( nosnost 14 t )
  • vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m³ ( nosnost 8 t )              
  • hákové kontejnery Avie, Man 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20 m³ ( nosnost 5 a 8 t )       

Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní . Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@volny.cz

Firma Nature s.r.o. dále zajistí:

  • vystavení dokladů o převzetí, přepravě a zajištění odstranění a využití odpadů

Povinnosti původce ( vlastníka odpadu ) při předání odpadů :

Při prvním předání odpadu předat základní popis odpadu.
Pří prvním i každém následujícím předání odpadu potvrdit Protokol o předání odpadu.

Firma Nature s.r.o. v současnosti zatím nesváží komunální odpady z obcí tzv. kukavozy ( 110 l, 220 l, 1100 l nádoby ) a tříděné separované odpady ( papír, plasty, PET, sklo, nápojové kartony ).


Aktuality & Novinky

19.04.2016 - Výkupní ceny papíru : Noviny,časopisy,letáky - 1,80 Kč/kg, Vlnité lepenky - 1,30 Kč/kg, Ostatní - 0,80 Kč/Kg, + množstevní bonusy. NOVĚ výkup železa a barevných kovů. ...Od 20.1.2011 unikátních návštěv:  30.000

Výměna odkazů: Nature - nakládání s odpady | Prodej světlometů | Igens.cz - webdesign